Kolik stran má 16 lidí?


Proto je 16stranný tvar známý jako hexadekagon.

Jak se nazývá 16 stran?

Proto je 16stranný tvar známý jako hexadekagon.

Jak říkáte 14 stranám?

V geometrii je čtyřúhelník nebo čtyřúhelník nebo 14úhelník čtrnáctistranný mnohoúhelník.

Co je tvar se 17 stranami?

Pravidelný mnohoúhelník o 17 stranách se nazývá sedmiúhelník nebo někdy také sedmiúhelník. Gauss v roce 1796 (když mu bylo 19 let) dokázal, že sedmiúhelník je sestrojitelný pomocí kompasu a pravítka. Gaussův důkaz se objevuje v jeho monumentálním díle Disquisitiones Arithmeticae.

Jak se nazývá tvar s 12 stranami?

Dvanáctiúhelník je 12stranný mnohoúhelník. Několik speciálních typů dvanáctiúhelníků je znázorněno výše. Konkrétně dvanáctiúhelník s vrcholy rovnoměrně rozmístěnými kolem kruhu a se všemi stranami stejně dlouhými je pravidelný mnohoúhelník známý jako pravidelný dvanáctiúhelník.

Jak se nazývá 100stranný tvar?

100stranný mnohoúhelník se nazývá hektogon, centagon nebo 100úhelník.

Jak se nazývá mnohoúhelník s 18 stranami?

18stranný mnohoúhelník, někdy také nazývaný oktakaidecagon.

Jak se nazývá 16-Gon?

V matematice je šestnáctiúhelník (někdy nazývaný hexakaidecagon nebo 16úhelník) šestnáctistranný mnohoúhelník.

Jak se nazývá 1000 stranný tvar?

V geometrii je chiliagon (/ˈkɪliəɡɒn/) nebo 1000-úhelník mnohoúhelník s 1000 stranami. Filosofové běžně odkazují na chiliagony, aby ilustrovali představy o povaze a fungování myšlení, významu a mentální reprezentace.

Jak se nazývá 15stranný tvar?

V geometrii je pětiúhelník nebo pětiúhelník nebo 15úhelník patnáctistranný mnohoúhelník.

Jak se nazývá tvar s 22 stranami?

geometrie, plochy, Geometrický, mnohoúhelník, uzavřená postava, 22 stran, dvacet-dvě strany, icosikaidigon, 22stranný.

Jak se nazývá 18stranný tvar?

18stranný mnohoúhelník, někdy také nazývaný oktakaidecagon.

Jak se nazývá 15stranný tvar?

V geometrii je pětiúhelník nebo pětiúhelník nebo 15úhelník patnáctistranný mnohoúhelník.

Jak se nazývá 100stranný tvar?

100stranný mnohoúhelník se nazývá hektogon, centagon nebo 100úhelník.

Jak se nazývá 24stranný tvar?

V geometrii je icositetragon (nebo icosikaitetragon) nebo 24úhelník čtyřiadvacetistranný mnohoúhelník. Součet všech vnitřních úhlů ikositetragonu je 3960 stupňů.

Jak se nazývá 40stranný tvar?

Tetrakontagon neboli 40úhelník je tvar se 40 stranami a 40 rohy.

Jak se nazývá 50stranný tvar?

Proto se 50stranný tvar nazývá Pentacontagon.

Jak se nazývá tvar 7?

Sedmiúhelník je sedmihranný mnohoúhelník. To je také někdy nazýváno septagon, ačkoli toto použití míchá latinskou předponu sept- (odvozený od septua-, znamenat “sedm”) s řeckou příponou -gon (od gonia, znamenat “úhel”), a je proto ne doporučený.

Jak se nazývá 24stranný tvar?

V geometrii je icositetragon (nebo icosikaitetragon) nebo 24úhelník čtyřiadvacetistranný mnohoúhelník. Součet všech vnitřních úhlů ikositetragonu je 3960 stupňů.

Jak se nazývá mnohoúhelník o 1 bilionu stran?

Teragon. Teragon je mnohoúhelník s 1 bilionem stran, má symbol Schläfli .

Jak se nazývá tvar s 999 stranami?

35stranný mnohoúhelník se nazývá „triacontakaipentagon“. 672stranný mnohoúhelník je „hexahectaheptacontakaidigon.“ … a 999 = enneahectaenneacontakaienneagon Poněkud zbytečné, ale zábavné.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru