Hvor mange sider har 16 personer?


Derfor er 16-sidet form kendt som hexadecagon.

Hvad er navnet på 16 sider?

Derfor er 16-sidet form kendt som hexadecagon.

Hvad kalder du 14 sider?

I geometri er en tetradekagon eller tetrakaidekagon eller 14-gon en fjortensidet polygon.

Hvad er en form med 17 sider?

Den regulære polygon på 17 sider kaldes heptadekagon, eller nogle gange heptakaidekagon. Gauss beviste i 1796 (da han var 19 år gammel), at heptadekagonen er konstruerbar med et kompas og en lineal. Gauss’ bevis optræder i hans monumentale værk Disquisitiones Arithmeticae.

Hvad hedder en form med 12 sider?

En dodecagon er en 12-sidet polygon. Adskillige specielle typer af dodecagoner er illustreret ovenfor. Især er en tolvkant med spidser ligeligt fordelt rundt om en cirkel og med alle sider lige lange en regulær polygon kendt som en regulær tolvkant.

Hvad kaldes en 100-sidet form?

En 100-sidet polygon kaldes en hektogon, centagon eller 100-gon.

Hvad kaldes en polygon med 18 sider?

En 18-sidet polygon, nogle gange også kaldet en octakaidecagon.

Hvad hedder en 16-Gon?

I matematik er en hexadecagon (nogle gange kaldet en hexakaidecagon eller 16-gon) en seksten-sidet polygon.

Hvad kaldes en 1000-sidet form?

I geometri er en chiliagon (/ˈkɪliəɡɒn/) eller 1000-gon en polygon med 1.000 sider. Filosoffer refererer almindeligvis til chiliagoner for at illustrere ideer om arten og virkemåden af ​​tanke, mening og mental repræsentation.

Hvad hedder en 15-sidet form?

I geometri er en pentadekagon eller pentakaidekagon eller 15-gon en femtensidet polygon.

Hvad hedder en form med 22 sider?

geometri, flader, geometrisk, polygon, lukket figur, 22 sider, tyve-to sider, icosikaidigon, 22-sidet.

Hvad kaldes en 18-sidet form?

En 18-sidet polygon, nogle gange også kaldet en octakaidecagon.

Hvad kaldes en 15-sidet form?

I geometri er en pentadekagon eller pentakaidekagon eller 15-gon en femtensidet polygon.

Hvad kaldes en 100-sidet form?

En 100-sidet polygon kaldes en hektogon, centagon eller 100-gon.

Hvad kaldes en 24-sidet form?

I geometri er en icositetragon (eller icosikaitetragon) eller 24-gon en fireogtyve-sidet polygon. Summen af ​​enhver icositetragons indre vinkler er 3960 grader.

Hvad kaldes en 40-sidet form?

En tetrakontagon eller 40-gon er en form med 40 sider og 40 hjørner.

Hvad kaldes en 50-sidet form?

Derfor kaldes 50-sidet form som Pentacontagon.

Hvad hedder en 7-form?

En sekskant er en syvsidet polygon. Det kaldes også nogle gange en septagon, selvom denne brug blander et latinsk præfiks sept- (afledt af septua-, der betyder “syv”) med det græske suffiks -gon (fra gonia, der betyder “vinkel”), og anbefales derfor ikke.

Hvad kaldes en 24-sidet form?

I geometri er en icositetragon (eller icosikaitetragon) eller 24-gon en fireogtyve-sidet polygon. Summen af ​​enhver icositetragons indre vinkler er 3960 grader.

Hvad kaldes en 1 trillion sidet polygon?

Teragon. En teragon er en polygon med 1 trillion sider, den har et Schläfli-symbol .

Hvad kaldes en 999-sidet form?

En 35-sidet polygon kaldes en “triacontakaipentagon.” En 672-sidet polygon er en “hexahectaheptacontakaidigon.” … og 999 = enneahectaenneacontakaienneagon Lidt ubrugelig, men sjov.

Scroll to Top