Ποιο είναι το συνώνυμο του γεύματος;

συμπόσιο. ανεπίσημο δείπνο, συνήθως τελετουργικό. γιορτή. πανηγύρι. fete. Τι είναι το αντώνυμο γεύμα; Έχουμε παραθέσει όλες τις αντίθετες λέξεις για το γεύμα αλφαβητικά. πρόχειρο φαγητό. δάγκωμα. δαγκώσει να φάει. διάλειμμα. Ποιο είναι το συνώνυμο του Gap; χάσμα, ρωγμή, τομή, διαφορά, διαφωνία, ανισότητα, απόκλιση, διαίρεση, διαίρεση, τρύπα, ασυνέπεια, ρήγμα, κενό, διάφραγμα, αρόγιο, κενό, καιζούρα, φαράγγι, σχισμή, …

Ποιο είναι το συνώνυμο του γεύματος; Read More »