Hoeveel kanten hebben 16 personen?


Vandaar dat de 16-zijdige vorm bekend staat als hexadecagon.

Wat is de naam van 16 zijden?

Vandaar dat de 16-zijdige vorm bekend staat als hexadecagon.

Hoe noem je 14 kanten?

In de meetkunde is een tetradecagon of tetrakaidecagon of 14-gon een veertienzijdige veelhoek.

Wat is een vorm met 17 zijden?

De regelmatige veelhoek van 17 zijden wordt de heptadecagon genoemd, of soms de heptakaidecagon. Gauss bewees in 1796 (toen hij 19 jaar oud was) dat de zevenhoek te construeren is met een kompas en liniaal. Het bewijs van Gauss verschijnt in zijn monumentale werk Disquisitiones Arithmeticae.

Hoe heet een vorm met 12 zijden?

Een twaalfhoek is een 12-zijdige veelhoek. Verschillende speciale soorten twaalfhoeken zijn hierboven geïllustreerd. In het bijzonder is een twaalfhoek met hoekpunten op gelijke afstand van elkaar rond een cirkel en met alle zijden dezelfde lengte, een regelmatige veelhoek die bekend staat als een regelmatige twaalfhoek.

Hoe wordt een vorm met 100 zijden genoemd?

Een 100-zijdige veelhoek wordt een hectogon, centagon of 100-gon genoemd.

Hoe heet een veelhoek met 18 zijden?

Een 18-zijdige veelhoek, ook wel een octakaidecagon genoemd.

Hoe heet een 16-Gon?

In de wiskunde is een hexadecagon (soms een hexakaidecagon of 16-gon genoemd) een zestienzijdige veelhoek.

Hoe wordt een vorm met 1000 zijden genoemd?

In de meetkunde is een chiliagon (/ˈkɪliəɡɒn/) of 1000-gon een veelhoek met 1000 zijden. Filosofen verwijzen gewoonlijk naar chiliagons om ideeën over de aard en werking van gedachten, betekenis en mentale representatie te illustreren.

Hoe heet een 15-zijdige vorm?

In de meetkunde is een vijfhoek of vijfhoek of 15-hoek een vijftienzijdige veelhoek.

Hoe heet een vorm met 22 zijden?

geometrie, gezichten, Geometrisch, veelhoek, gesloten figuur, 22 zijden, twintig-twee kanten, icosikaidigon, 22-zijdig.

Hoe wordt een 18-zijdige vorm genoemd?

Een 18-zijdige veelhoek, ook wel een octakaidecagon genoemd.

Hoe wordt een 15-zijdige vorm genoemd?

In de meetkunde is een vijfhoek of vijfhoek of 15-hoek een vijftienzijdige veelhoek.

Hoe wordt een vorm met 100 zijden genoemd?

Een 100-zijdige veelhoek wordt een hectogon, centagon of 100-gon genoemd.

Hoe wordt een 24-zijdige vorm genoemd?

In de meetkunde is een icositetragon (of icosikaitetragon) of 24-gon een vierentwintigzijdige veelhoek. De som van de binnenhoeken van een icositetragon is 3960 graden.

Hoe wordt een vorm met 40 zijden genoemd?

Een tetracontagon of 40-gon is een vorm met 40 zijden en 40 hoeken.

Hoe heet een 50-zijdige vorm?

Vandaar dat de 50-zijdige vorm Pentacontagon wordt genoemd.

Hoe heet een 7-vorm?

Een zevenhoek is een zevenhoekige veelhoek. Het wordt ook wel een septagon genoemd, hoewel dit gebruik een Latijns voorvoegsel sept- (afgeleid van septua-, wat “zeven” betekent) vermengt met het Griekse achtervoegsel -gon (van gonia, wat “hoek” betekent), en wordt daarom niet aanbevolen.

Hoe wordt een 24-zijdige vorm genoemd?

In de meetkunde is een icositetragon (of icosikaitetragon) of 24-gon een vierentwintigzijdige veelhoek. De som van de binnenhoeken van een icositetragon is 3960 graden.

Hoe wordt een 1 biljoen zijdige polygoon genoemd?

Teragon. Een teragon is een veelhoek met 1 biljoen zijden, het heeft een Schläfli-symbool.

Hoe wordt een 999-zijdige vorm genoemd?

Een 35-zijdige polygoon wordt een “triacontakaipentagon” genoemd. Een 672-zijdige polygoon is een “hexahectaheptacontakaidigon”. … en 999 = enneahectaenneacontakaienneagon Een beetje nutteloos maar leuk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven