Wat is een voorbeeld van synoniemen?

verschillend of niet van elkaar verschillen,” hetzelfde kan inhouden en hetzelfde betekent altijd dat de dingen die in beschouwing worden genomen één ding zijn en niet twee of meer dingen.

Is er een synoniem voor voor?

Voor synoniemen Ten behoeve van; de volgorde van. Omdat; buiten beschouwing. (idiomatisch) Ondanks, ongeacht.

Wat is er aan de hand synoniem?

Wordt gebruikt om te informeren naar het laatste nieuws. wat is er aan het doen. Wat is er gaande. wat is er.

Welk paar woorden is synoniem?

Synoniemen zijn woorden die bijna dezelfde betekenis hebben. voorbeeld: De woorden groot en groot zijn synoniemen. Antoniemen zijn woorden die een tegengestelde betekenis hebben. voorbeeld: de woorden open en gesloten zijn antoniemen.

Is op en neer een synoniem?

Zoek een ander woord voor op en neer. Op deze pagina vind je 17 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor op en neer, zoals: ongelijk, jojo, s-vormig, loodrecht, rond en rond, dobberend, verticaal, heen en weer, , wip en mee.

Wat is een synoniem in het Engels?

: een woord met dezelfde of bijna dezelfde betekenis als een ander woord in dezelfde taal. synoniem. zelfstandig naamwoord. synoniem·
Een synoniem is een woord dat dezelfde betekenis heeft als een ander woord (of bijna dezelfde betekenis). Mooi en aantrekkelijk zijn bijvoorbeeld synoniemen van elkaar omdat ze allebei verwijzen naar iemand of iets dat er goed uitziet.

Wat is het voorbeeld van synoniemen in een zin?

Een synoniem is een woord dat bijna dezelfde betekenis heeft als een ander woord. Een synoniem voor mooi is bijvoorbeeld prachtig: ze is een mooi meisje. Ze is een prachtige meid.

Wat betekenen synoniemen?

Definitie van synoniem 1 : een van twee of meer woorden of uitdrukkingen van dezelfde taal die in sommige of alle betekenissen dezelfde of bijna dezelfde betekenis hebben. 2a: een woord of zin die door associatie wordt gehouden om iets te belichamen (zoals een concept of kwaliteit) een tiran wiens naam een ​​synoniem is geworden voor onderdrukking.

Wat zijn de soorten synoniemen?

Synoniemen hebben drie hoofdtypen op basis van hoe dicht de betekenissen van de woorden zijn. Absolute synoniemen hebben exact dezelfde betekenis, gedeeltelijke synoniemen hebben vergelijkbare betekenissen met slechts subtiele verschillen, en bijna-synoniemen hebben verschillende betekenissen die nauw verwant zijn aan elkaar.

Kun je twee synoniemen in een zin gebruiken?

Het gebruik van twee synoniemen in dezelfde zin maakt je schrijven repetitief. In plaats van twee keer hetzelfde te zeggen, vervang je het tweede bijvoeglijk naamwoord door een bijvoeglijk naamwoord dat aanvullende informatie geeft. Bekijk het volgende voorbeeld: Herhaalde zin: saaie, vervelende taken zijn niet leuk.

Wat is het synoniem van mooi?

Sommige veel voorkomende synoniemen van mooi zijn knap, eerlijk, knap, mooi en mooi. Hoewel al deze woorden ‘opwindend sensueel of esthetisch genot’ betekenen, is schoonheid van toepassing op alles wat de zintuigen het scherpst opwekt en emotie opwekt via de zintuigen.

Wat is een voorbeeld van een antoniem?

Anantoniem is een woord dat het tegenovergestelde van een ander woord betekent. Warm en koud zijn bijvoorbeeld antoniemen, evenals goed en slecht.

Hebben alle woorden synoniemen?

Bijna elk woord heeft een synoniem of bijna synoniem. De lijst met synoniemen voor elk van de verschillende woorden stelt u in staat om unieke zinnen in uw schrijven op te bouwen. Deze synoniemen hebben allemaal een vergelijkbare betekenis als het oorspronkelijke woord.

Wat is het synoniem van gelukkig?

vrolijk, tevreden, opgetogen, extatisch, opgetogen, blij, blij, blij, juichend, levendig, vrolijk, dolblij, vredig, aangenaam, blij, tevreden, opgewonden, vrolijk, toepasselijk, gelukkig.

Wat is een synoniem in twee richtingen?

bidirectioneel, wederzijds, bidirectioneel.

Wat is een synoniem voor waarom?

Op deze pagina kun je 51 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden ontdekken voor waarom, zoals: om welke reden?, voor welk doel, hoe-kom, hoe-zo, hoe komt dat?, reden, naar-wat-en-waarom, hoe verklaar je dat?, voor wiens rekening?, waarom en waarom-en-waarvoor.

Hoe vind ik synoniemen voor een woord?

Met behulp van de thesaurus kunt u synoniemen (verschillende woorden met dezelfde betekenis) en antoniemen (woorden met de tegenovergestelde betekenis) opzoeken. Tip: in de desktopversies van Word, PowerPoint en Outlook kunt u een snelle lijst met synoniemen krijgen door met de rechtermuisknop op een woord te klikken en Synoniemen te kiezen.

Wat is het synoniem van wereld?

1. universum, bestaan, schepping, wereld, kosmos, macrokosmos, natuurlijk object.

Zijn eenvoudige en gemakkelijke synoniemen?

De synoniemen eenvoudig en gemakkelijk zijn soms uitwisselbaar, maar eenvoudig benadrukt gemak bij het begrijpen of hanteren omdat er geen complicaties zijn.

Wat is het synoniem voor hetzelfde?

Sommige veel voorkomende synoniemen van hetzelfde zijn gelijk, equivalent, identiek, hetzelfde en zeer. Hoewel al deze woorden “niet” betekenen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top