Dlaczego w przepisach stosuje się zdania w trybie rozkazującym?


Tryb rozkazujący służy do wydawania instrukcji lub poleceń oraz składania próśb.

Jaki jest cel zdania rozkazującego?

Co to jest zdanie w trybie rozkazującym? Zdanie w trybie rozkazującym to zdanie, które daje czytelnikowi instrukcję, składa prośbę lub wydaje polecenie.

Czy przepisy są konieczne?

Przepis to zestaw instrukcji, jak coś ugotować. Po angielsku zawsze piszemy przepisy używając czasowników w trybie rozkazującym.

Jaki wpływ ma imperatyw na czytelnika?

Czasowniki w trybie rozkazującym to czasowniki, które tworzą zdanie w trybie rozkazującym (tj. zdanie, które wydaje rozkaz lub polecenie). Kiedy czytasz zdanie w trybie rozkazującym, zawsze brzmi to tak, jakby mówca kierował kimś. Czasowniki w trybie rozkazującym nie pozostawiają miejsca na pytania lub dyskusję, nawet jeśli zdanie ma uprzejmy ton.

Scroll to Top