Ile stron ma 16 osób?


Dlatego 16-boczny kształt jest znany jako sześciokąt.

Jak nazywa się 16 boków?

Dlatego 16-boczny kształt jest znany jako sześciokąt.

Jak nazywasz 14 stron?

W geometrii tetradekagon lub tetrakaidecagon lub 14-kąt jest czternastobocznym wielokątem.

Jaki jest kształt z 17 bokami?

Regularny wielokąt o 17 bokach nazywany jest heptadecagon, a czasem heptakaidecagon. Gauss udowodnił w 1796 roku (kiedy miał 19 lat), że siedmiokąt można zbudować za pomocą cyrkla i linijki. Dowód Gaussa pojawia się w jego monumentalnym dziele Disquisitiones Arithmeticae.

Jak nazywa się kształt z 12 bokami?

Dwunastokąt to dwunastokątny wielokąt. Powyżej zilustrowano kilka specjalnych typów dwunastokątów. W szczególności dwunastokąt z wierzchołkami równomiernie rozmieszczonymi wokół okręgu i ze wszystkimi bokami tej samej długości jest wielokątem foremnym znanym jako dwunastokąt foremny.

Jak nazywa się 100-stronny kształt?

100-boczny wielokąt nazywany jest hektogonem, centagonem lub 100-kątem.

Jak nazywa się wielokąt z 18 bokami?

18-boczny wielokąt, czasami nazywany także ośmiokątem.

Jak nazywa się 16-Gon?

W matematyce sześciokąt (czasami nazywany sześciokątem sześciokątnym lub 16-kątem) jest wielokątem szesnastokątnym.

Jak nazywa się kształt o 1000 bokach?

W geometrii chiliagon (/ˈkɪliəɡɒn/) lub 1000-kąt to wielokąt o 1000 bokach. Filozofowie często odwołują się do chiliagonów, aby zilustrować idee dotyczące natury i działania myśli, znaczenia i reprezentacji mentalnej.

Jak nazywa się 15-stronny kształt?

W geometrii pięciokąt lub pięciokąt lub 15-kąt to piętnastokątny wielokąt.

Jak nazywa się kształt z 22 bokami?

geometria, twarze, geometryczne, wielokąt, figura zamknięta, 22 boki, dwadzieściadwie strony, icosikaidigon, 22-stronne.

Jak nazywa się 18-stronny kształt?

18-boczny wielokąt, czasami nazywany także ośmiokątem.

Jak nazywa się 15-stronny kształt?

W geometrii pięciokąt lub pięciokąt lub 15-kąt to piętnastokątny wielokąt.

Jak nazywa się 100-stronny kształt?

100-boczny wielokąt nazywany jest hektogonem, centagonem lub 100-kątem.

Jak nazywa się 24-stronny kształt?

W geometrii icositetragon (lub icosikaitetragon) lub 24-kąt to dwudziestoczterokątny wielokąt. Suma kątów wewnętrznych dowolnego ikozytragona wynosi 3960 stopni.

Jak nazywa się 40-stronny kształt?

Tetrakontagon lub 40-kąt to kształt o 40 bokach i 40 rogach.

Jak nazywa się kształt o 50 bokach?

Dlatego 50-boczny kształt nazywa się Pentacontagon.

Jak nazywa się kształt 7?

Siedmiokąt to siedmiokątny wielokąt. Jest również czasami nazywany septagon, chociaż w tym zastosowaniu miesza się łaciński przedrostek sept- (pochodzący od septua-, co oznacza „siedem”) z greckim sufiksem -gon (od gonia, co oznacza „kąt”) i dlatego nie jest zalecany.

Jak nazywa się 24-stronny kształt?

W geometrii icositetragon (lub icosikaitetragon) lub 24-kąt to dwudziestoczterokątny wielokąt. Suma kątów wewnętrznych dowolnego ikozytragona wynosi 3960 stopni.

Jak nazywa się wielokąt o długości 1 biliona?

Teragon. Teragon to wielokąt o 1 bilionie boków, ma symbol Schläfliego.

Jak nazywa się kształt o bokach 999?

35-boczny wielokąt nazywany jest „triacontakaipentagon”. 672-kątny wielokąt to „hexahectaheptacontakaidigon”. … a 999 = enneahectaenneacontakaienneagon Rodzaj bezużyteczny, ale zabawny.

Scroll to Top