Hur många sidor har 16 personer?


Därför kallas 16-sidig form hexadekagon.

Vad heter 16 sidor?

Därför är 16-sidig form känd som hexadekagon.

Vad kallar du 14 sidor?

I geometri är en tetradekagon eller tetrakaidekagon eller 14-gon en fjortonsidig polygon.

Vad är en form med 17 sidor?

Den regelbundna polygonen med 17 sidor kallas heptadekagon, eller ibland heptakaidekagon. Gauss bevisade 1796 (när han var 19 år) att heptadekagonen är konstruerbar med kompass och rätlina. Gauss bevis förekommer i hans monumentala verk Disquisitiones Arithmeticae.

Vad kallas en form med 12 sidor?

En dodecagon är en 12-sidig polygon. Flera speciella typer av dodecagoner illustreras ovan. I synnerhet är en tolvhörning med hörn jämnt fördelade runt en cirkel och med alla sidor lika långa en vanlig polygon som kallas en vanlig tvåkant.

Vad kallas en 100-sidig form?

En 100-sidig polygon kallas en hektogon, centagon eller 100-gon.

Vad kallas en polygon med 18 sidor?

En 18-sidig polygon, ibland även kallad en octakaidecagon.

Vad heter en 16-Gon?

Inom matematiken är en hexadekagon (ibland kallad hexakaidekagon eller 16-gon) en sextonsidig polygon.

Vad kallas en 1000-sidig form?

I geometri är en chiliagon (/ˈkɪliəɡɒn/) eller 1000-gon en polygon med 1 000 sidor. Filosofer hänvisar vanligtvis till chiliagoner för att illustrera idéer om tankens, betydelsens och mentala representationens natur och funktion.

Vad kallas en 15-sidig form?

I geometri är en pentadekagon eller pentakaidekagon eller 15-gon en femtonsidig polygon.

Vad kallas en form med 22 sidor?

geometri, ytor, geometrisk, polygon, sluten figur, 22 sidor, tjugo-två sidor, icosikaidigon, 22-sidig.

Vad kallas en 18-sidig form?

En 18-sidig polygon, ibland även kallad en octakaidecagon.

Vad kallas en 15-sidig form?

I geometri är en pentadekagon eller pentakaidekagon eller 15-gon en femtonsidig polygon.

Vad kallas en 100-sidig form?

En 100-sidig polygon kallas en hektogon, centagon eller 100-gon.

Vad kallas en 24-sidig form?

I geometri är en icositetragon (eller icosikaitetragon) eller 24-gon en tjugofyrasidig polygon. Summan av alla icositetragons inre vinklar är 3960 grader.

Vad kallas en 40-sidig form?

En tetrakontagon eller 40-gon är en form med 40 sidor och 40 hörn.

Vad kallas en 50-sidig form?

Därför kallas 50-sidig form som Pentacontagon.

Vad kallas en 7-form?

En heptagon är en sjusidig polygon. Det kallas också ibland för en septagon, även om denna användning blandar ett latinskt prefix sept- (som härrör från septua-, som betyder ”sju”) med det grekiska suffixet -gon (från gonia, som betyder ”vinkel”), och rekommenderas därför inte.

Vad kallas en 24-sidig form?

I geometri är en icositetragon (eller icosikaitetragon) eller 24-gon en tjugofyrasidig polygon. Summan av alla icositetragons inre vinklar är 3960 grader.

Vad kallas en 1 biljonsidig polygon?

Teragon. En teragon är en polygon med 1 biljon sidor, den har en Schläfli-symbol .

Vad kallas en 999-sidig form?

En 35-sidig polygon kallas en ”triacontakaipentagon.” En 672-sidig polygon är en ”hexahectaheptacontakaidigon.” … och 999 = enneahectaenneacontakaienneagon Lite värdelös men kul.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen