Proč se při vaření musíme řídit návodem?


Pokyny pro vaření by měly uvádět teplotu a čas vaření, aby bylo zajištěno, že jídlo bude podáváno bezpečně a co nejlépe: nemělo by hrozit riziko onemocnění z potravin, ať už se jídlo připravuje.

Přejít nahoru