Är zinch ett ord?


ZINCH är inte ett giltigt scrabble-ord.

Vad är meningen med zinch?

/zɪŋk/ (symbol Zn) ett kemiskt element som är en blåvit metall, som används för att tillverka andra metaller eller för att täcka andra metaller för att skydda dem.

Hur stavar du ZINQ?

Är zink ett giltigt Scrabble-ord?

Ja, zink är ett giltigt Scrabble-ord.

Är cinch ett Scrabble-ord?

CINCH är ett giltigt scrabble-ord.

Är det stavat Zink eller zink?

Zink är en blåvit metall som används för att tillverka andra metaller som mässing, eller för att täcka andra metaller som järn för att förhindra att de rostar.

Är zink ett riktigt ord?

Ja, zink finns i scrabble-ordboken.

Är Ninch ett ord?

NINCH är inte ett giltigt scrabble-ord.

Är tinch ett ord?

TINCH är inte ett giltigt scrabble-ord.

Är Linch ett ord?

Ja, linch är ett giltigt Scrabble-ord. Fler definitioner: (n.) En avsats; en rättighet.

Vad menar du med skruvad?

1: att röra sig med en våldsam vridning också: att genomgå vridning. 2: att dra eller spänna i något med våldsamma vridningar. transitivt verb. 1: att vrida sig våldsamt. 2: att skada eller inaktivera genom en våldsam vridning eller påfrestning vred hennes rygg.

Är ginch ett Scrabble-ord?

Ja, ginch är ett giltigt Scrabble-ord.

Är Zo ett Scrabble-ord?

Ja, zo är ett giltigt Scrabble-ord.

Är Linch ett giltigt scrabble-ord?

Ja, linch är ett giltigt Scrabble-ord. Fler definitioner: (n.) En avsats; en rättighet.

Är Kinch ett scrabble-ord?

Nej, kinch finns inte i scrabble-ordboken.

Hur använder du zink i en mening?

Exempel på zinksats. Zink och marmor bearbetas i grannskapet. Den huvudsakliga gruvprodukten är kvicksilver, utvunnet i Idria, medan järn- och kopparmalm, zink och kol också finns.

Vad ärvetenskapligt ord för zink?

Den vanligaste zinkmalmen är sphalerit (zinkblandning), ett zinksulfidmineral. De största fungerande loden finns i Australien, Asien och USA.

Är Zig ett Scrabble-ord?

Ja, zig är ett giltigt Scrabble-ord.

Är yttrium ett ord?

substantiv Kemi. ett sällsynt trevärt metalliskt grundämne, som finns i gadolinit och andra mineraler.

Är det nisch eller nisch?

Det finns två vanliga uttalsvarianter, som båda för närvarande anses vara korrekta: \NEESH\ (rimmar på sheesh) och \NICH\ (rimmar på tonhöjd). \NICH\ är det vanligaste och det äldre av de två uttalen.

Är nisch ett ord?

Nej, nich finns inte i scrabble-ordboken.

Vad är ett nischexempel?

En nisch är en specifik del av en marknad som förenas av ett gemensamt intresse eller demografi. Om du till exempel arbetar i barnkläder kan specifika nischer inkludera sportkläder eller ytterkläder.

Rulla till toppen