Proč se v receptech používají rozkazovací věty?


Rozkazovací způsob se používá k udílení pokynů nebo příkazů a žádostí.

Jaký je účel rozkazovací věty?

Co je rozkazovací věta? Rozkazovací věta je věta, která dává čtenáři pokyn, žádá nebo vydává příkaz.

Jsou recepty nezbytností?

Recept je soubor pokynů, jak něco uvařit. V angličtině vždy píšeme recepty pomocí rozkazovacích sloves.

Jaký vliv má imperativ na čtenáře?

Rozkazovací slovesa jsou slovesa, která vytvářejí rozkazovací větu (tj. větu, která dává rozkaz nebo příkaz). Při čtení rozkazovací věty to bude vždy znít, jako by mluvčí někoho v okolí šéfoval. Rozkazovací slovesa nedávají prostor pro otázky nebo diskusi, i když má věta zdvořilý tón.

Přejít nahoru