Είναι “entree” ή “entry”;

Και τα δύο λήμματα προέρχονται από την ίδια ρίζα, πιο κοντά από το γαλλικό «entrée». Αλλά εμείς οι αγγλόφωνοι χρησιμοποιούσαμε το «entry» στις αρχές του 14ου αιώνα. Δεν επιστρέψαμε στη γαλλική ορθογραφία μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, λέει το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εισαγωγής και εισαγωγής; Μια καταχώρηση είναι …

Είναι “entree” ή “entry”; Read More »