Waarom worden dwingende zinnen gebruikt in recepten?


De gebiedende wijs wordt gebruikt om instructies of bevelen te geven en verzoeken te doen.

Wat is het doel van een gebiedende wijs?

Wat is een gebiedende wijs? Een gebiedende wijs is een zin die de lezer een instructie geeft, een verzoek doet of een commando geeft.

Zijn recepten verplicht?

Een recept is een set instructies om iets te koken. In het Engels schrijven we recepten altijd met imperatieve werkwoorden.

Welk effect heeft imperatief op de lezer?

Dwingende werkwoorden zijn werkwoorden die een gebiedende wijs vormen (d.w.z. een zin die een bevel of bevel geeft). Bij het lezen van een dwingende zin, zal het altijd klinken alsof de spreker iemand de baas is. Dwingende werkwoorden laten geen ruimte voor vragen of discussie, zelfs niet als de zin een beleefde toon heeft.

Scroll naar boven