Γιατί χρησιμοποιείται μια τυποποιημένη συνταγή;


Οι τυποποιημένες συνταγές διασφαλίζουν ότι παράγονται τα καλύτερα δυνατά είδη διατροφής κάθε φορά. υλικά και ποσότητες χρησιμοποιούνται κάθε φορά που ετοιμάζεται η συνταγή, το κόστος ανά μερίδα παραμένει το ίδιο. των συστατικών που χρειάζονται για την παραγωγή μπορούν εύκολα να υπολογιστούν με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στη συνταγή.

Scroll to Top